Referat fra bestyrelsesmøde den 15/6-20

Referat fra bestyrelsesmøde 15/6-2020

Punkt 1: valg af referent

Det blev Isabella

Punkt 2: Prøven 19/9

Der er problemer med at finde en dommer, men nye navne kommer op. 

Anita har sørget for vanlige sponsorer og Isabella vil forsøge med Flügger der hun har haft kontakt med dem før (er prøvet og det blev ikke aktuelt) Bent er spurgt om han vil sidde i prøveudvalg (ikke svaret) og Lone vil blive spurgt. 

Anita tjekker om vi har præmier, mærker og rosetter nok, ellers vil hun sørge for det. 

Punkt 3: Efterårstræning

Lone tager hvalpehold, Ejvind tager dressur, Anita apporteringsholdet med Lone som hjælper. Vi er kommet med forskellige forslag til at gøre os mere spændende at komme at træne hos, så Flos træning på en temadag kom frem. Men det kommer i forårsplanlægningen. 

Anita oplyser ydermere at der var kommet 12350 kr ind fra hundeførerne og en enkelt måtte rykkes 

Punkt 4: Træner uddannede

Ejvind og Isabella kommer på kursus i år og Anita vil finde flere kandidater til at blive uddannet til 2021. 

Punkt 5 : Skue

Der bliver intet skue i 2020 og der skal flere ind i skueudvalg, Marianne, Mogens og Conny Phillipsen blev forslået

Punkt 6: Evt

Anita fortæller der står 56984 kr på kontoen. Mobilepay kører perfekt og det har tydeligt gjort det nemmere at få pengene ind med det samme. Vi har masser af duer og kaniner, så det bliver ikke den store udgift i år. Skraldespanden er der stadig ikke og Isabella rykker så for 5. gang ( det er gjort og den står i schæferklubben og vil bliver sat på rette adresse af skraldemændene) Ejvind efterlyser mere socialsammenhold efter træning, men da det først er ved at blive åbent igen efter Corona vender det STÆRKT tilbage. 

Punkt 7: ny dato for næste møde

10/8-2020 kl 19 i klubhuset