Dagsorden og Referat

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11/3-20 kl 19, Løgagervej 46, 6973 Ørnhøj

 1. Valg af referent
 2. Suppleanternes rolle i bestyrelsen 
 3. Renovation for klubben
 4. Ny lås til træningsbane
 5. Aftaler fra sidste bestyrelse, der ikke blev indfriet
 6. Udstilling, prøveleder og dommer til 19/9 
 7. Udvalg til udstilling, prøver og træningsbane
 8. Hjemmesidens udbyder og kortbetaling
 9. Måske inddrage medlemmernes indput til vores evt punkt i bestyrelsesmøderne og lægge referaterne ud på hjemmesiden 
 10. Evt
 11. Dato for næste møde  

 

REFERAT:

 

1 . Isabella er referent

2. Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret.

3. Isabella bestiller Renovation til klubben

4. Anita køber ny hængelås

5. Der indkøbes veste til trænerne og bestyrelsen for at vi kan være synlige på træningspladserne

6. Udstilling i Region midt/vest afholdes muligt i Stoholm. 

Prøveleder er på plads, Paw tager kontakt til dommere til at dømme den 19/9-20.

7. Paw, Ejvind og Anita tager sig af et brugshundeudvalg og Ove og Isabella tager sig af et udstillingsudvalg og begge udvalg tager kontakt til mulige hjælpere. 

8. Hjemmesidens udbyder bliver muligt skiftet til næste år, vi tager spørgsmålet op igen om 6 mrd. 

9. Dagsorden og referat bliver offentlig tilgængeligt på hjemmesiden og der vil være muligt for medlemmer at komme med indput til evt til hver bestyrelsesmøde. 

10. Evt. Corona og hvalpehold? Der afholdes stadig hvalpehold med de retningsliner for hygiejne og afstå håndtryk og kram. 

11. Dato for næste møde 15/6-20 kl 19 i klubhuset