AFLYSNING AF STOREPRØVEDAG

Storeprøve dag er aflyst. Vi har ikke haft tilslutning til flere af vores hold derfor har vi valgt at aflyse Storeprøvedag da det er en udgift vi ikke mener vi kan forsvare.

Generalforsamling 6/6 kl 14

 Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Spanielklubben Region midt/vest Jylland
Søndag 6/6-2021, kl.14.00
Sted: Klubhuset, Vilhelmsborgvej
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget til godkendelse.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
på valg er:
Formand : Isabella Bjørnsen som er villig til at modtage genvalg.
Bestyrelsesmedlem: Paw Kristensen som ikke ønsker genvalg.
Suppleant: Ejvind Lund er villig til at modtage genvalg hvis ikke der kommer flere ind.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor
9. Eventuelt.
Indkommende forslag skal indsendes senest den 23/5-21
Mvh Bestyrelsen

Referat fra Bestyrelsesmøde 7/10-20

Referat fra Bestyrelsesmøde 7/9-20 Deltagende Isabella ( over facetime) Paw, Anita og Ejvind

Punkt 1valg af referant - blev Isabella

Punkt 2  Deltager til HB møde den 31/10. Hele bestyrelsen

Punkt 3 Prøven 19/9

Prøven er næsten på plads, dommer, prøveleder, udsmider og extraDommer er klar. Anita vil sørge for flere duer og ænder. Bent er klar med lokationen for prøven, der vil blive købt gaver til dommere, prøveleder, udsmider og Bent. Paw sørger for dette.
Vi kommer til at lægge penge til, til denne her prøve, men det er penge godt givet ud da vi viser flaget for klubben og dens aktivteter. Anita sørger for forplejning og der er tilmelding via hundeweb.

Punkt 4 evt. - Fondesøgning søger Isabella for da der ikke var nogle medlemmer der meldte sig på banen. Der er forskellige som Isabella har kig på og der skal søges til udvidelse/vedligeholdelse af klubhus og træningsartikler.

- Vi fjerne de to ”trekanter” ude på vores træningsbane da de er formålsløse.

- Anita mener der sagtes kan bevilges op til 3000 kr til beklædning at klubhus så der kommer et    skur mere til vores redskaber fra banen af.

Punkt 5 Deadline til Spanielnyt - er 30/10 og vi vil have prøveresultater og dressur prøven med plus div billeder af begge dage næste gang samt træningtider til næste sæson.

Punkt 6 Dato for næste BM, 6/10 kl 19 i klubhuset.

referat fra bestyrelsemøde 10/8-20

Referat af bestyrelsesmøde d 10/8-20 Deltager til mødet; Anita, Isabella, Paw og Ejvind

Punkt 1: Valg af referant – Isabella

Punkt 2: Workshop til instruktører- Isabella spørger i Trænerforum hvad der er stemning for af emner der ønskes. Det vil foregå i marts før træningsopstart. Max pris for workshop 3000 kr

Punkt 3: Søge fonde - finde en i vores kreds der kan og vil søge fonde til klubben, til forbedring af klubhus, til vedligehold og udstyr til træning. Og medlemmer er velkommen til at komme med ideer.

Punkt 4: Kort til kontoen – Anita føler det er grænseoverskridende at lægge ud for klubben og hele tiden skal have underskrift fra bestyrelsen til at tilbageføre det udlagte beløb fra klubkontoen, derfor bestiller Isabella et kort til klubben imorgen 11/10. Års gebyret er 150 kr.

Punkt 5: Skal kørsel og broafgift dækkes for trænere der får et kursus? - Isabella vil undersøge tidligere referater og vedtægter.

Punkt 6: EVT. - Vi talte om at sætte prisen op for ikke-medlemmer for træning. 100 kr pr træning. Ejvind vil lave et skilt der tydeligt viser vejen ned til klubhuset, det skal stå oppe ved schæferklubben dog uden at provokere. Det bliver sat frem og tilbage samme træningsdag.

Punkt 7: Dato for næste møde. - 7/9-20 kl 19 og Isabella deltager over facetime pga ferie på sjælland.

Dagsorden og Referat

Dagsorden for bestyrelsesmøde den 11/3-20 kl 19, Løgagervej 46, 6973 Ørnhøj

 1. Valg af referent
 2. Suppleanternes rolle i bestyrelsen 
 3. Renovation for klubben
 4. Ny lås til træningsbane
 5. Aftaler fra sidste bestyrelse, der ikke blev indfriet
 6. Udstilling, prøveleder og dommer til 19/9 
 7. Udvalg til udstilling, prøver og træningsbane
 8. Hjemmesidens udbyder og kortbetaling
 9. Måske inddrage medlemmernes indput til vores evt punkt i bestyrelsesmøderne og lægge referaterne ud på hjemmesiden 
 10. Evt
 11. Dato for næste møde  

 

REFERAT:

 

1 . Isabella er referent

2. Suppleanterne deltager på lige fod med bestyrelsen, dog uden stemmeret.

3. Isabella bestiller Renovation til klubben

4. Anita køber ny hængelås

5. Der indkøbes veste til trænerne og bestyrelsen for at vi kan være synlige på træningspladserne

6. Udstilling i Region midt/vest afholdes muligt i Stoholm. 

Prøveleder er på plads, Paw tager kontakt til dommere til at dømme den 19/9-20.

7. Paw, Ejvind og Anita tager sig af et brugshundeudvalg og Ove og Isabella tager sig af et udstillingsudvalg og begge udvalg tager kontakt til mulige hjælpere. 

8. Hjemmesidens udbyder bliver muligt skiftet til næste år, vi tager spørgsmålet op igen om 6 mrd. 

9. Dagsorden og referat bliver offentlig tilgængeligt på hjemmesiden og der vil være muligt for medlemmer at komme med indput til evt til hver bestyrelsesmøde. 

10. Evt. Corona og hvalpehold? Der afholdes stadig hvalpehold med de retningsliner for hygiejne og afstå håndtryk og kram. 

11. Dato for næste møde 15/6-20 kl 19 i klubhuset