Referat bestyrelsesmøde 11.07.2021

referatbestyrelsesmøde 11.07.2021

dagsorden 11.07.2021

dagsorden bestyrelsesmøde 11.07.2021

REFERATER EFTER BESTYRELSESMØDER VIL LIGGE PÅ HJEMMESIDEN I 2 MDR, DEREFTER SLETTES DE, KLUBBEN HAR SELVFØLGELIG EN FYSISK KOPI 🙂

Referat generalforsamling 06.06.2021

 


Afbud : Isabella O. Bjørnsen (formand)

tilstede fra bestyrelsen: Paw  Anita  og Ejvind (suppleant)

Dirrigent: Bent  Referent: Conny

 

Anita læste formandens beretning op for fremmødte medlemmer, da formanden havde meldt afbud, beretningen blev godkendt.

Anita redegjorde for klubbens økonomi, regnskabet blev godkendt

(indestående på klubbens konto d 31.12.2020 54.218,00 kr)

 

der var ingen indkomne forslag.

på valg til bestyrelsen: Isabella (ønsker genvalg) Paw (ønsker ikke genvalg) Ejvind (ønsker genvalg som suppleant)

kandidater til bestyrelsen: Isabella, Conny , Louise og Ejvind (suppleant)

Valgt: Conny, Louise og Ejvind (suppleant)

valg af revisor: Margit Andersen

 

evt: Ros fra Mette vedr vores udvalg af forskellige aktiviteter af hold,

       Louise og Mette ønsker mere fokus på muligheder efter afslutning         af hold en folder kunne være en mulighed.

       Louise ønskede informationstavle mere synlig

       conny efterlyser flere sociale arrangementer

 

Bent takkede generalforsamlingen af med god ro og orden