EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til medlemmer af Spanielklubben region midt/vest

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Spanielklubben midt/vest mandag 2. marts 2020 kl 19.30 på adressen i Klubhuset, Vilhelmsborgvej 3D, 7500 Holstebro

 

Med følgende dagsorden: 

 

1.                       Valg af dirigent

2.                       Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller

4.                   Orientering om indkaldelsen

5.                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2-årige periode

6.                   Valg af 2 suppleanter for 1-årige periode

                       

 

 

Orientering 

 

I dag drives bestyrelsen af 3 bestyrelsesmedlemmer. Vi ønsker flere ind i bestyrelsen for at fastholde os som aktiv klub i region midt/vest. At være 3 om arbejdet er for stor en byrde til at klare. Vi har mange planer og visioner til glæde vores medlemmer og det ville være en trist begivenhed hvis vi må lukke ned. 

 

 

Referat 2/3-20

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling 2/3-2020

 

Deltagende: Ove Skovgaard, Mette Nymann, Paw Kristensen, Bent Jensen, Pia Hauge, Frank Jensen, Anita Overgaard og Isabella Skovgaard. 

 

Isabella byder velkommen og starter dagsordenens punkt 1.

 

Punkt 1         Bent vælges til dirigent

 

Punkt 2         Isabella vælges til referent

 

Punkt 3         Mette og Ove vælges som stemmetæller

 

Punkt 4         Isabella orienterer årsagen til indkaldesen

 

Punkt 5         Ejvind Lund ønsker at komme ind som bestyrelsesmedlem har han skrevet via mail, da han var forhindret i at deltage. Ingen andre melder sig på banen. 

 

Punkt 6         Ejvind bliver 1. Suppleant og Ove Skovgaard 2. Suppleant

 

Bent afslutter mødet.