EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til medlemmer af Spanielklubben region midt/vest

 

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Spanielklubben midt/vest mandag 2. marts 2020 kl 19.30 på adressen i Klubhuset, Vilhelmsborgvej 3D, 7500 Holstebro

 

Med følgende dagsorden: 

 

1.                       Valg af dirigent

2.                       Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller

4.                   Orientering om indkaldelsen

5.                   Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2-årige periode

6.                   Valg af 2 suppleanter for 1-årige periode

                       

 

 

Orientering 

 

I dag drives bestyrelsen af 3 bestyrelsesmedlemmer. Vi ønsker flere ind i bestyrelsen for at fastholde os som aktiv klub i region midt/vest. At være 3 om arbejdet er for stor en byrde til at klare. Vi har mange planer og visioner til glæde vores medlemmer og det ville være en trist begivenhed hvis vi må lukke ned.