Husk generalforsamling d 27.01.2020 

Regionen er vært med smørrebrød 

Tilmelding til Anita 

Tlf 22634592 

 

NB vi starter nye hold op i marts og april 2020. se under fanen træning 😉

 

_____________

Generalforsamling d 27.01.2020 kl 19.00

 Skave Skole Viborgvej Skave 7500 Holstebro

1. valg af dirrigent

2. valg af stemmetællere

3. regionsbestyrelsesformand aflægger beretning

4. regionskasser fremlægger det reviderede regnskab for meddelse af decharge (ansvarsfritagelse)

5. behandling af indkomne forslag

6. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:

Conny Pedersen (ønsker ikke genvalg) 

Anita Overgaard (ønsker genvalg) 

Frank Jensen (ønsker ikke genvalg) 

7. valg af 1-2 revisorer

8. eventuelt

forslag der ønskes behandlet på regionsgeneralforsamlingen skal indsendes til regionsformanden senest 14 dage før regionsgeneralforsamlingen

pbv

Conny Pedersen

_____________________________________________________________

                  OBS!      OBS!     OBS!

 

Vi vil gerne gøre opmærksom på at det kun er personer der går på hold, der kan benytte vores plads til træning!!!

Alle andre kan leje pladsen mod betaling fra gang til gang. 50 kr pr gang (ikke pr person, så man kan jo gå nogle stykker sammen) lejeindtægt går til veligehold af træningspladsen. 

du kan kan kontakte Conny hvis det har interesse at leje pladsen

tlf 20306480

VELKOMMEN TIL SPANIELKLUBBEN REGION MIDT/VESTJYLLANDS HJEMMESIDE

01-Januar-2018

Du er velkommen til at tage et kig rundt på siderne hvor du kan læse om vores træningstilbud og øvrige aktiviteter.
Her kan du også finde informationerne nformationer om bestyrelsen og trænere

08-September-2019

Prøvedagen 7. september 2019

Prøvedagen er veloverstået og du kan nu gå ind på linket og nyde nogle af de skønne billeder fra prøvedagen

Regionens kontonummer:

Mobilpay: 61188411

Reg.nr.: 5479 Konto nr.:1645517

HUSK at påføre navn og aktivitet. 

Overskrift

Jeg er en paragraf. Klik her for at redigere mig og tilføje din egen tekst. Jeg er et godt sted at fortælle dine besøgende lidt om dig selv, og hvad din hjemmeside handler om.